Wednesday, October 22, 2014


Ikhtilaaf jarak yang membolehkan qasar solat

Permasalahan berapakah jarak boleh qasar kan solat adalah masalah khilafiyyah sejak dahulu lagi. Tidak sepatutnya satu pihak yang berpegang kepada satu pendapat tertentu merasakan pendapatnya lebih menepati sunnah lalu mencemuh pihak yang berpegang kepada pendapat sebaliknya. Ini kerana para ulama meskipun yang kontemporari pun masih khilaf dalam masalah ini. Seperti contoh Syaikh Bin Baz sendiri menetapkan jarak yang boleh qasar adalah 80km atau yang hampir kepadanya sebagaimana pendapat yang hampir kepada mazhab asy-Syafie atas dasar berhati-berhati.

Ibn Hazm pula membawakan atsar Ibn Umar yang mana Jabalah bin Suhaim berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata: "Jika aku bepergian sejauh 1 mil, maka aku akan mengqasarkan solat." 1 mil, lebih kurang 1.6km-1.9km sahaja. Kemudian Ibn Hazm di dalam memberi komentar terhadap sanad atsar ini, beliau berkata: "Jabalah bin Suhaim adalah seorang generasi tabi'en yang dinilai thiqah masyhur."

Sesetengah pula berpegang kepada hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim iaitu:

Dari Syu'bah dari Yahya bin Zaid Al Huna'i, katanya: "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqasar solat. Dia menjawab: "Jika Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam keluar sejauh tiga mil, atau tiga farsakh (Syu'bah ragu), maka baginda melakukan solat dua rakaat."

Jarak 3 mil pula lebih kurang 5.5km manakala jarak 3 farsakh pula lebih kurang 16.5km. Ini menunjukkan sekiranya diambil jarak paling maksima pun dari riwayat oleh Anas ini, maka ia hanyalah 16.5km, dan kemudian boleh qasarkan solat.

Ada juga pendapat sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah dan Hassan al-Basri, iaitu sekiranya seseorang itu merasa dia musafir, maka dia boleh qasarkan solat, biar berapa km pun jaraknya. Ada pula pendapat yang asal dah keluar dari bandar mukimnya, maka dibolehkan qasar.

Pendapat-pendapat ini hampir semuanya adalah pendapat-pendapat dari kalangan para imam muktabar insya Allah dan masing-masing mempunyai hujah dan alasan masing-masing. Maka seharusnya kita bersikap berlapang dada di dalam mendepani permasalahan sebegini.

Wallahu a’lam.
..................................................................................
Rujukan: Al-Muhalla