Sunday, December 6, 2015


Bahagian 1: Mengenali manhaj yang benar di dalam beragama

Usul atau asas-asas manhaj di dalam beragama ialah suatu perkara yang amat penting. Asas-asas ini juga boleh kita katakan sebagai prinsip-prinsip, manakala manhaj pula maksudnya ialah metodologi. Oleh itu, bila kita berbicara mengenai asas-asas manhaj beragama bererti kita sedang berbicara mengenai bagaimanakah kaedah-kaedah beragama.

Mengapa mempelajari manhaj beragama sangat penting? Ini kerana tanpa metod atau manhaj yang benar, maka seseorang itu tidak akan dapat memahami sekaligus mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Akibat dari inilah muncul pelbagai ideologi serta fahaman yang sesat yang menyelinap masuk ke dalam ajaran agama ini. Umpamanya seperti fahaman liberal atau fahaman tarekat yang menyimpang.

Maka apakah manhaj yang benar di dalam beragama? Manhaj yang benar di dalam beragama ialah manhaj salafussoleh, iaitu manhaj atau metod beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam, sekaligus diikuti oleh para sahabat baginda radiyallahu 'anhum 'ajmain, para tabi'in dan tabi' at tabi'in. Antara dalilnya ialah:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Baginda ditanya: "Siapa dia wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "(golongan) yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada (di atasnya)." (Riwayat at-Tirmidzi dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash)

Menerusi hadis ini, maka kita ketahui bahawa sememangnya umat Islam ini akan berpecah belah. Antara punca terbesarnya ialah kerana telah tersasar dari metodologi beragama yang benar dan akhirnya di dalam hadis ini, Rasulullah memberikan solusinya iaitu beragama sesuai dengan metodologi beragama baginda dan para sahabatnya.

Apakah dalil lain yang menjadi penguat akan kebenaran jalan para salafussoleh? Antara dalilnya ialah:

Dari Abdullah (ibnu Mas’ud) radhiyallahu ‘anhu, katanya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup di zamanku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelahnya lagi…” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadis ini baginda menegaskan sebaik-baik umat itu ialah 3 generasi iaitu generasi pertama para sahabat baginda, generasi kedua para tabi'in (pengikut sahabat) dan yang terakhir tabi' at tabi'in (pengikut para tabi'in). Para ulama juga ada menyebutkan bahawa generasi salaf ialah generasi yang hidup sekitar hingga 300 hijrah. Oleh itu, mereka juga turut memasukkan para ulama yang hidup selepas generasi tabi' at tabi'in yang hidup di era sehingga 300 hijrah sebagai generasi salafussoleh.

Manhaj bukan hanya persoalan aqidah
Ini antara kekeliruan sesetengah pihak, iaitu mereka mengandaikan bahawa mengikut manhaj salafussoleh sudah terlaksana sepenuhnya sekiranya mereka sudah mengikut metodologi salaf di dalam aqidah. Secara hakikatnya, mengikuti manhaj salafussoleh itu bukan setakat di dalam persoalan aqidah sahaja, bahkan fiqah juga wajib mengikut metod salaf dan akhlak juga wajib mengikut metod salaf. Inilah pengertian manhaj yang benar. Adalah tidak benar membataskan manhaj salaf itu hanya kepada persoalan aqidah sahaja. Oleh sebab itu kadang kala kita melihat ada sesetengah golongan fiqhiyyah (ahli-ahli fiqah) yang di dalam aqidah mereka mengikut salaf tetapi di dalam fiqah tiba-tiba mereka menyimpang sehinggakan persoalan-persoalan yang telah selesai di zaman salaf pun mereka timbulkan kembali untuk dibahaskan.

Ittiba' sunnah dan akur kepada wahyu
Mengikuti manhaj salaf juga menuntut kita untuk ittiba' (mengikut) sunnah Rasulullah sallalallahu 'alaihi wasallam serta akur kepada wahyu yang disampaikan kepada baginda. Di dalam permasalahan ini, akal dituntut untuk memikirkan hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu perkara di dalam agama dan bukanlah sebaliknya iaitu menggunakan akal untuk membina dalil atau syariat yang baru sehingga dalil wahyu pula terpaksa menjadi penyokongnya (bagi menguatkan hujah akal). Oleh sebab itu kita lihat sesetengah kelompok yang mengagungkan akal tidak dapat memahami fungsi akal yang sebenar yang dituntut oleh agama. Mereka berhujah dengan akal mereka lalu mencari-cari wahyu bagi menyokong isu yang mereka ketengahkan.

Oleh itu hendaklah kita selalu ingat bahawa fungsi akal yang sebenar di dalam beragama ialah untuk tadabbur atau memikirkan hikmah di sebalik perkara yang telah disyariatkan oleh agama.

Berlepas dari segala manhaj atau jalan-jalan batil yang lain
Antara perkara yang perlu kita jauhi atau berlepas diri darinya ialah dari mengikuti mana-mana firqah, kelompok atau golongan yang menyimpang dari jalan sunnah. Hizb atau golongan-golongan yang ada ini kebanyakannya memang banyak yang menyimpang. Bahkan boleh dikatakan hampir tiada hizb atau kelompok yang wujud tanpa pegangan, ideologi atau fahaman yang mereka amalkan. Umpamanya manhaj hizbiyyah (berparti) yang sentiasa mengagungkan majoriti sehingga mereka boleh merubah-rubah urusan agama agar ia menepati selera majoriti.

Di dalam permasalahan ini, hendaklah kita sentiasa istiqamah di atas jalan as sunnah meskipun jumlah manusia yang berada di atasnya sedikit.

Mentaati hanya kepada yang haq
Manhaj salaf juga bukan milik mana-mana individu atau organisasi atau negara. Manhaj ini hanya menuntut kita untuk mentaati hanya kepada kebenaran yang diajarkan oleh agama Islam ini. Oleh itu, jika seseorang tokoh atau pertubuhan telah menyimpang dari jalan ini, maka hendaklah kita meninggalkan mereka dan tetap mentaati kepada kebenaran.

Contohnya kita mungkin temui ada ustaz yang tiba-tiba di dalam satu permasalahan, dia telah menyimpang dari jalan salaf, maka di dalam perkara itu kita menolaknya dan memilih untuk mengikuti kebenaran. Tiada sikap taksub di dalam menuruti jalan agama ini.

Bagaimana pendirian terhadap golongan yang menyimpang dari manhaj ini?
Orang yang dengan sengaja menyimpang dari manhaj Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya ini, walau hanya satu inci, maka jalannya itu ialah jalan yang pasti sesat. Tetapi di sebalik kesesatan itu ada yang sehingga mencapai tahap kekafiran dan ada juga kesesatan yang tidak mencapai kepada kekafiran. Bagi hal itu ia memerlukan perincian yang terperinci.

Permasalahan manhaj ialah isu yang amat penting
Permasalahan manhaj bukanlah isu yang kecil sehingga sesetengah orang mungkin berdalih bahawa umat Islam sudah bosan atau letih membahaskan isu ini. Ini amat tidak tepat! Ini kerana manhaj ialah perkara paling asas di dalam beragama. Maka apa sahaja yang dibina atau dibahaskan selepas dari asasnya, jika asas itu tidak kukuh, maka semakin jauhlah penyimpangannya. Bahkan, jika kita bersungguh perangi hadis palsu, wajib juga kita perangi manhaj palsu atau lebih utama lagi ialah aqidah palsu!

Oleh itu berusahalah untuk tetap istiqamah di dalam berdakwah kepada manhaj yang sejahtera ini.

Wallahu a’lam.