Sunday, October 25, 2015


Buku apa yang bagus dibeli jika baru nak mendalami ilmu agama?

Ada sesetengah pelanggan saya yang bertanya buku apa yang bagus untuk saya baca dahulu bagi mendalami ilmu agama?

Persoalan ini sebenarnya adalah persoalan yang penting. Ini kerana ia melibatkan dua aspek. Yang pertama dari segi ilmu yang lebih baik diutamakan terlebih dahulu dan aspek yang kedua ialah faktor mengelakkan pembaziran. Umpamanya jika dia nak membeli 4 buah buku dan keempat-empatnya dia membeli buku sirah sahaja, boleh jadi ia suatu pembaziran, atau bukanlah pembelian yang lebih utama, kecuali jika dia seorang pengkaji di dalam bidang ini atau jika dia mempunyai tugasan yang berkaitan dengan topik ini.

Akhir-akhir ini juga kita mendapati ramai orang yang cenderung kepada pembacaan mengenai permasalahan hadits dan fiqh. Ini tidaklah menghairankan kerana dua isu ini adalah antara isu paling hangat yang diperbincangkan atau diperbualkan baik secara offline mahupun online. Akan tetapi kedua bidang ini tidaklah lebih utama berbanding dengan mempelajari bidang aqidah terlebih dahulu. Seorang muslim wajib untuk mempelajari aqidah yang sahih terlebih dahulu sebelum terjun ke dalam bidang lain dengan lebih dalam. Apabila saya mengatakan ini, tidaklah bermaksud tidak boleh jika belajar secara beriringan, akan tetapi maksudnya adalah penekanan wajib diberikan kepada bidang aqidah ini berbanding dengan bidang lain.

Antara kitab aqidah yang disarankan oleh Syaikh al-Utsaimin adalah kitab Aqidah Wasithiyah oleh Imam Ibnu Taimiyyah. Bahkan Syaikh al-Utsaimin sendiri ada mensyarahkan kitab ini. Antara kitab lain juga adalah seperti Aqidah ash-Shahihah oleh Syaikh Bin Baz. Kitab ini perbahasannya ringan dan mudah difahami.

Seterusnya adalah mencari kitab fiqh. Kitab ilmu hadits pula tidaklah lebih utama kecuali kepada sesiapa yang berminat untuk mendalami ilmu hadits dengan lebih mendalam lagi. Akan tetapi seseorang itu perlu sekurang-kurangnya mengetahui bagaimana untuk mengenal hadits-hadits yang sahih dan dhaif. Yang paling mudah adalah melazimi pembacaan kitab Sahih al-Bukhari, yang mana telah diiktiraf oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih selepas al-Quran. Akan tetapi pembacaan kitab hadis sahaja tanpa syarahnya berkemungkinan boleh mengakibatkan salah faham dan salah tafsir. Oleh kerana itulah disiplin di dalam mendalami ilmu hadits ini adalah lebih ketat dan lebih teliti. Makanya adalah lebih mudah terlebih dahulu bagi seorang yang baru nak mendalami ilmu agama supaya mencari kitab fiqh terlebih dahulu kerana di dalamnya sudah terhimpun hadits-hadits di dalam setiap bab dengan huraian oleh ulama yang mengarangnya.

Antara kitab fiqh moden yang banyak menekankan dalil-dalil yang sahih adalah kitab Sahih Fiqih Sunnah karangan Syaikh Abu Malik Kamal. Kitab ini jangan keliru pula dengan kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, ini kitab yang berlainan. Secara jujurnya Sahih Fiqih Sunnah adalah antara rujukan utama saya di dalam permasalahan fiqh. Perbahasannya ringan dan cukup padat.

Kitab tazkiyatun nafs juga adalah penting. Kitab sebegini menekankan kepada persoalan akhlak dan melembutkan hati. Antara kitab yang terpenting di dalam bidang ini ialah kitab Riyadhus Solihin karangan Imam an-Nawawi. Susunan bab yang dipilih oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab ini cukup baik.

Juga tidak sempurna rasanya jika tidak dilengkapi dengan kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Mengapa? Kerana baginda adalah panutan umat akhir zaman ini dan perjalanan hidup baginda merupakan detik-detik penting dan amat bermanfaat untuk dicontohi oleh segenap umatnya. Bahkan tidak keterlaluan jika saya katakan, pelajarilah sirah nabi dahulu berbanding fiqah, hadits atau lain-lainnya. Antara kitab terpenting di dalam bidang sirah ini ialah kitab Ar-Rahiq al-Makhtum.

Seterusnya boleh lah membeli kitab-kitab di dalam disiplin ilmu yang lain seperti kitab ilmu hadits, usul fiqh, thibbun nabawi dan selainnya. Senarai kitab-kitab yang saya ketengahkan di dalam artikel ini bukanlah semestinya itu adalah kitab yang terbaik. Cuma kitab-kitab yang telah saya sebutkan itu adalah di antara pilihan yang baik untuk para penuntut ilmu yang baru sahaja ingin mendalami ilmu agama. Sudah pasti bagi yang sudah advance, ada lagi kitab-kitab lain yang lebih mendalam pengisiannya atau lebih luas perbahasannya.

Juga nasihat saya, agar tidak tersalah di dalam menuntut ilmu, sebaiknya carilah atau ikuti mana-mana kuliah-kuliah agama yang baik dan mengikuti sunnah. Dan sudah tentu belajar secara berguru itu jauh lebih baik dari membaca sendirian sahaja. Akan tetapi belajar secara berguru juga hendaklah kita membuat penyemakan semula fakta dan hujah yang dikemukakan oleh guru tersebut. Dan antara rujukan untuk semakan semula itu tentulah menerusi ilmu di dalam buku-buku agama. Wallahu a’lam.