Tuesday, September 2, 2014


Di antara kewajipan dan sifat dakwah kaum Muslimin

Di antara kewajipan dan sifat dakwah kaum Muslimin

1. Menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam untuk melaksanakan tugas dakwah. Ini tidak terkecuali bagi mereka yang tinggal di negara orang kafir sekalipun. Mereka juga perlu saling bantu-membantu sesama kaum muslimin. Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

بلغوا عني ولو آيةً
"Sampaikanlah dariku walau satu ayat..."
(Sahih al-Bukhari)

2. Menjadi tanggungjawab umat Islam untuk mencerminkan syiar Islam dan tidak menyerupai orang-orang kafir. Maka mereka perlu berusaha untuk menegakkan hak-hak dan hukum-hukum di dalam Islam serta menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

من تشبَّهَ بقومٍ فَهوَ مِنهم
"Barangsiapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong di kalangan mereka."
(Sunan Abi Dawud. Sahih)

3. Tiada istilah kesamarataan semua agama di dalam Islam. Ini adalah di antara fahaman pluralism yang mana ia adalah kufur dan sesiapa yang meyakini hal ini boleh terbatal aqidahnya. Setiap muslim wajib meyakini bahawa Islam adalah sebenar-benar dan satu-satunya agama di sisi Allah Ta'ala dan selain dari Islam adalah agama-agama orang kafir. Umat Islam juga mempunyai beberapa hak dan kelebihan istimewa di sisi syariat berbanding dengan orang kafir. Allah 'azza wa jalla berfirman yang bermaksud:

"Sesungguhnya agama [yang diredhai] di sisi Allah hanyalah Islam..."
(Ali Imran: 19)

4. Menjadi tanggungjawab setiap kaum muslimin untuk membantu kaum muslim yang lain dan mereka mestilah berusaha menjadi satu komuniti yang kuat demi untuk usaha-usaha menegakkan agama Allah. Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
“Permisalan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, dan saling kasih sayang mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan ikut merasakan, dengan tidak boleh tidur dan demam.”
(Sahih Muslim)

5. Memang benar adakalanya dakwah itu dijalankan secara lemah lembut menerusi kata-kata yang baik, akhlak yang baik dan seumpamanya. Tetapi ada ketikanya, pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu, dakwah itu perlu dilakukan dengan cara-cara di sebaliknya. Umpamanya sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk dipukul anak yang berusia sepuluh tahun yang tidak solat, dan Rasulullah juga memerintahkan jihad kepada kaum muslimin. Inilah sebahagian bentuk dakwah-dakwah yang juga disyariatkan bagi menegakkan agama Allah. Bahkan pada era Khulafa ar-Rasyidin terutamanya di zaman Umar al-Khattab di mana ketika Islam memperluaskan jajahannya, sebelum menakluk satu-satu tempat, pihak Islam akan memberikan 3 pilihan iaitu; 1. Masuk Islam dan Raja negeri itu akan dibenarkan untuk terus memerintah. 2. Membayar jizyah dan kaum kafir itu akan mendapat perlindungan dan 3. Jika tidak mahu juga, maka tentera Islam akan memerangi negeri tersebut.

Ada sesetengah perkara itu di luar batas akal pemikiran dan logik yang mampu dijangkau oleh manusia. Akan tetapi seorang muslim itu wajib untuk sentiasa mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kerana barangkali kita anggap sesuatu itu baik dengan cara-cara begini, tetapi syarak pula mengisyaratkan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi [pula] kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
(Al-Baqarah: 216)

Wallahu a’lam.