Thursday, September 25, 2014


Adakah takfir adalah ideologi khawarij semata-mata?

Takfir telah menjadi satu isu di kalangan umat Islam pada hari ini dan malangnya apabila takfir dikaitkan dengan fahaman khawarij semata-mata sedangkan takfir merupakan salah satu bahagian di dalam agama. Ini kerana kepentingan takfir adalah bagi membezakan yang haq dan yang batil, yang muslim dan yang kafir. Tidak dinafikan bahawa kaum khawarij mempunyai sikap takfir yang keterlaluan. Ini kerana mereka turut mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar.

Takfir mestilah difahami dengan ilmu dan juga dilakukan dengan ilmu. Seseorang itu tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh seseorang itu kafir kerana ia merupakan satu hal yang sangat besar dan mestilah dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas. Dari Ibnu Umar, berkata bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Seorang muslim yang mengkafirkan saudaranya sesama muslim, jika memang benar maka ia kafir. Tetapi jika tidak benar, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya (orang yang menuduh)."
(Riwayat Abu Dawud: Sunan Abi Dawud. Sahih)

Takfir melalui bukti teks atau dalil Al-Quran dan al-Hadis adalah takfir yang wajib bagi semua umat Islam melakukannya. Contohnya seperti setiap individu atau makhluk atau kaum yang telah disebutkan kekafirannya oleh Allah di dalam Al-Quran seperti Abu Lahab, Firaun, kaum agama Nasrani dan Yahudi, maka wajib bagi umat Islam mengkafirkan mereka. Dan bagi sesiapa yang enggan mengkafirkan mereka maka dia pula yang akan menjadi kafir kerana dia telah kufur dan menolak ayat-ayat Allah atau hadis-hadis sahih.

Takfir juga ada kategori takfir ijtihadi. Takfir jenis ini adalah berdasarkan kepada ijtihad seseorang. Contohnya jika dia mempunyai informasi tertentu seperti dia melihat seseorang itu jelas sekali menghina Allah atau Rasul-Nya, lalu dia menyatakan orang itu kafir, maka ini yang disebut takfir ijtihadi. Kadang kala bukti yang ada itu sangat jelas seperti orang yang menolak dua kalimah syahadah atau yang menolak rukun Islam seperti mengatakan solat itu tidak wajib, maka kenyataan seperti itu menjadikan orang itu kafir. Oleh itu, mengkafirkan orang sebegini adalah perlu kerana jika menyatakan orang itu tidak kafir, maka itu bererti telah kufur dengan bukti-bukti dalil yang menyebut perintah Allah mengenainya serta menolak ijma' (kesepakatan) kaum muslimin tentang kewajipan perkara-perkara tersebut. Contohnya bila berkata, 'Si fulan itu kata solat tidak wajib, tak apa itu pendapat dia, dia masih muslim', kenyataan ini juga boleh membuatkan seseorang itu menjadi kafir.

Adakah takfir ijtihadi, jika tersilap maka kekafiran akan kembali kepada orang itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. Jawapannya tidak. Ia bukan sebagaimana yang disalah fahami oleh ramai orang. Ini kerana ijtihad memang mempunyai ruang untuk kesalahan. Tiada seorangpun individu dari kaum muslimin yang ijtihadnya benar 100%. Ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Tetapi di dalam masa yang sama ijtihad juga bererti seseorang itu telah bersungguh-sungguh meneliti bukti-bukti atau dalil-dalil yang ada dengan ilmu, sebelum berijtihad terhadap sesuatu masalah.

Kekafiran yang akan kembali kepada si pengucapnya adalah jika melakukan takfir hawa' atau mengkafirkan mengikut hawa nafsu. Contohnya jika dia marah seseorang kerana sesuatu perkara lalu dia menyebut, 'Engkau ni kafir!', sedangkan itu hanya kerana marahnya dan bukan kerana apa-apa bukti dan seumpamanya. Maka ini yang dimaksudkan dengan kekafiran yang kembali kepada si pengucapnya.

Takfir itu ada peranan dan kepentingannya sendiri. Ia dilakukan bagi memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap sesuatu kaum atau individu. Umpamanya, antara yang telah dikafirkan melalui ijtihad adalah seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Hallaj dan Khomeini. Tidaklah saya nyatakan hujah-hujah pengkafiran terhadap individu-individu itu di artikel yang singkat ini dan dicadangkan kepada para pembaca membuat bacaan tambahan mengenainya pada rujukan yang lain.

Wallahu a’lam.